My Life and My Views about the world

Sharing my world with you :: Happenings around me !

Archive for the ‘GOSL’ Category

නවක වදයට එරෙහිව !

Posted by sadeepa palliyaguru on October 18, 2009

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

අංක 09,

ආටිගල නිවාස

කැස්බෑව

පිලියන්දල

ගරු ජනාධිපතිතුමා

අරලියගහ මන්දිරය

කොළඹ 3

ගරු ජනාධිපතිතුමනි,

උත්සන්න වන විශ්ව විද්‍යාල නවක වදය පිලිබඳව

මේ දිනවල ජනමාධ්‍යය මගින් දක්වා ඇති ආකාරයට අමානුෂික , පහත් හා නින්දිත අන්දමේ වද හිංසා වලට සරසවි වල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. අමානුෂික ශාරීරික ව හිංසා , ලිංගික අඩත්තේට්ටම් හා වාචිකව කරන හිංසනය නිසා සරසවි වල පවතින ඉගනුම් පරිසරය අවුල් වී ඇති අතර නවක සිසුන්ට සරසවි ජීවිතය අප්‍රසන්න වන තත්වයට පත් වෙමින් පවතී. පේරාදෙනිය සරසවියේ නවක වදයෙන් පසුව පදවියෙන් පැමිණි නවක සිසුවියකගේ සුසුම්නාවට බරපතල තුවාල සිදුවූ සිදුවීම මේ සිදුවීම් වලින් එකක් පමණි. බොහෝ සරසවි සිසුන් මේ නිසා සරසවි හැර යන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති.

බාහිර සමාජය තුලදී ලංකා නීතියට පටහැණිව කටයුතු කරන්නන්ට දැඩි දඩුවම් ලැබේ. පොලීසිය ඔවුන් අත්ඩංගුවට ගන්නා අතර ඔවුන්ට විරුද්ධව නීති කටයුතු ආරම් කරනු ලැබේ. 1998 අංක 20 දරන පනත අනුව නවක වදය යනු දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. එනම් වසර 5 සිට 10 දක්වා සිර දඬුවමක් හා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නෙරපීමක් එයට අදාළ වේ. කෙසේ වුවද මෙම පනතේ ප්‍රතිපාදන සරසවි තුල නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන අතර දැන් නවක වදය සංවිධිත වූ ප්‍රසිද්ධියේ කෙරෙන අපරාධයක් බවට පත්වී ඇත.

මෙවන් තත්වයක් ඇතිවීම ලංකාවේ නීතියේ බලය හෑල්ලු කිරීමක් වන අතර අතලොස්සකට සුලු පිරිසක් පීඩනයට ලක් කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීමකි.

රටේ පලමු පුරවැසියා , රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා , නීතීඥයකු හා දරු තිදෙනකු ගේ පියා වශයෙන් මේ තත්වල පිලිබඳ සංවේදී වෙමින් ලංකාවෙන් නවක වදය තුරන් කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ගෞරවයයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සරසවි වල පරිපාලනයට සහ පොලිසියට මේ පිලිබඳ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙන මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

මෙයට විශ්වාසී

………………………………

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

පිටපත් :

උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා / විශ්චවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම

Advertisements

Posted in Education, GOSL, law, leader, Mahinda, political, president, sinhala, Sri Lanka, uni, Univerisity, youth | Tagged: , , , | 1 Comment »

In Memoriam : Major Tuan Nisham Muthalif

Posted by sadeepa palliyaguru on May 30, 2009

Heros Never Die !

Heros Never Die !

Even though the war against terror is over , this nation will never forget the heros who faught valiantly. Major Tuan Muthalif , a great hero who led many successful missions against the ruthless LTTE – you should have been here to celebrate victory with your fellow brethren.

He was shot in day light at Narahenpita Colombo by a covert LTTE unit at Colombo as they were unable to defeat this man at the battle front on 31st May 2005. This brave man would be remembered as a top Military Intelligence officer of Sri Lankan Defence Forces.

This is in rememberence of his 4th Dead Anniversary.

Posted in conflict, death, GOSL, hero, LTTE, Sri Lanka, war | Tagged: , | 2 Comments »

Sri Lanka Army : The “Professional” Force and my lost identity card

Posted by sadeepa palliyaguru on March 19, 2009

I was a great fan of Sri Lanka army up to today. I have participated in a walk to pay tribute to soldiers, had written on behalf of them in various online forums, has donated material and assisted different campaigns to support Sri Lankan defense forces. (Just look at my previous post to find out about the walk, here is a youtube video).

I have lost my NIC and due to the different bottlenecks obtaining a new one has been extremely difficult. They have stopped the one day service and from the police station which has a broken type writer to type the certified entry copy everywhere i had to face many delays in obtaining a copy.

Today i was stopped at a check point while i was proceeding to my work. I have been stopped at check points without my ID and in most of places i have met people with required intelligence level to realize that this is a geniune case. I had a photo copy of my previous ID and today they detained that copy at the check point. This copy was very useful in most checkpoints and today they kept it after speaking very harshly to me.

This country considers defense forces heros. I was deeply moved watching the alleged Oddusudan attack thinking about the risks they undergo daily. I myself has wished i could join the defense forces.

My experience today changed my view of defense forces. If the Sri Lankan army officers at Colombo could be this much irrational and inhuman , how can those at Vanni and PTK be the “professional” force caring for the civilians ? We know the “professional” behaviour of Sri Lanka police, due to the large number of HR petitions filed against them and i dont think SLA and other forces are that much bad.

People consider the army heros. I still belive that they are real heros. If the heros at the check point gave back my ID copy it would have been really helpful. What to do … ? All heros have their weaknesses right !

What do you think ?

Posted in Blogroll, conflict, forces, GOSL, hero, thought, war | Tagged: , , , , | 1 Comment »

Bye Bye Minister Jeyaraj

Posted by sadeepa palliyaguru on April 8, 2008

Hon. M.P Jeyaraj Fernandopulle was assassinated by a LTTE suicide attack. Loss of Jeyaraj is a greater one to Sri Lanka Freedom Party as well as Sri Lanka. Jeyaraj was a promising politician who had the capability of coming to political leadership. He openly condemned the LTTE and it’s atrocities . That must be the reason why he was attacked by LTTE. Up to now LTTE has assassinated scores of tamil politicians and diplomats known to oppose their opinion.

LTTE never tolerates resistance. Therefore the international community should not interpret the silence of wanni people as an acceptance of LTTE policies. Prabakaran belives only in the polpot policy of mass murdering people.

The tragic death of Jeyaraj brings a message to all the VIP’s. CID states that their were serious security flows regarding security for that particular event at Weliveriya. People were not checked and no firm security was available during that occasion. The minister might have compromised his security due to the sense of protection in his own electorate. However the ruthless LTTE took advantage of this security breech.

The comments on this Asian Tribune article shows the angry remarks about the police and organizers , which i too think is just. I take this quote which is striking.

There was no security at the time of incident at all!

Who said there were Elite forces or any police? See the attached Video on youtube and see there is only 1 police man with him.

Also He dont have to cross the road to set go the race… He is been directed by a man to the other side of the road where the bomber is!

This is a clear set up! Weliweriya police officers should be fired!

Like I mentioned before “Sri Lankan POLICE IS SO STUPID AS A DONKEY”

Our friend is lost because the stupidity of Police…

Please President… have your security done by SF/Army/Navy/Air force. And also dont go to address public meetings. Stay away from Public.”

Posted in conflict, death, GOSL, LTTE, politics, sucide bomb, war | 1 Comment »

Abolition of the Case Fire Agreement by Sri Lankan Government

Posted by sadeepa palliyaguru on January 4, 2008

The Cabinet has decided to end of six year cease fire agreement signed between LTTE and GOSL.  Already the Prime Minister has been entrusted with the duty of communicating this to the facilitator , the Royal Norwegian Government.

Even though it was in force it was only a nominal document. LTTE continued is covert operations and we lost some of the leading political and military figures during the so called Cease Fire.  Lakshman Kadiragamar , a key negotiator , Parami Kulatunga , a military leader , Major Tuan Mutalif are some of the key feagures. It’s noteworthy that Sri Lankan government did not officialy enter in to any confrontation till the attempt on the Army Commander.

After that virtually there was no cease fire agreement. Both parties entered in to active combat and GOSL military forces were able to wipe our terrorists from the eastern province. During the case fire both parties lost key figures and Thamil Selvan , who is called a negotiator / political head of LTTE (he is also a military leader of LTTE) is a key loss to LTTE. At the same time Sri Lankan naval forces were able to sink many vessels of LTTE which were involved in arms smuggling.

According to the statistics of Sri Lankan army LTTE has violated the agreement more than 7000 times. At the same time Sri Lankan Government were accused of using para military forces against LTTE. On the other hand mass human rights violation charges tarnished the GOSL image in international arena.

What would the aftermath look like. Well , in my opinion it would not make a big difference regarding the local political scenario. Mahinda Rajapaksa regime would continue the military operations and they no longer have to use the term “Humanitarian Operation”. Mahinda will receive the support of JVP and JHU who strongly wanted to abolish the Cease Fire Agreement. Similarly Prabakaran and his blood thirsty maniacs will continue their ware fare and send more sucide bombs to Colombo like the one on No Limit Shopping Store in Nugegoda , a soft civilian target. He will continue to kill his political opponents similar to his attempts to kill Gotabhaya Rajapaksa , the defence secretary and Duglas Devananda , the EPDP leader.

Sri Lanka will face heavy pressure in international arena. Already Sri Lanaka is facing pressure from USA and UN. GOSL will have to face the risk of being internationally isolated.

Speaking about the general public , majority of the Sinhalese community feel that cease fire should be abolished , not because they don’t like peace , but it has become a meaningless document which is not in force. I don’t have access to tamil opinion (specially the opinion of those who live under terrorists ) regarding this. (Hope that it won’t make a difference for them).

2008 will be a decisive year for Sri Lanka. It’s facing many challenges. Amidst the international pressure and hostile economic conditions including inflation and increasing commodity prices rajapaksa regime pledge to capture Killinochchi. They have named this year an “year of determination”. It’s heard that they are planning to introduce a parallel political solution based on devolution of power (not confirmed) and it’s interesting to hear the political response to such a solution.

Being a person traveling on Colombo roads (without the bulletproof BMW’s and Escort vehicles) i will also be affected from the end of cease fire because Mr. Prabakaran will try to plant more bombs and send more brain washed suicide carders to our capital.

Posted in casefire, CFA, conflict, forces, GOSL, LTTE, Mahinda | Leave a Comment »