My Life and My Views about the world

Sharing my world with you :: Happenings around me !

Archive for the ‘Mahinda’ Category

නවක වදයට එරෙහිව !

Posted by sadeepa palliyaguru on October 18, 2009

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

අංක 09,

ආටිගල නිවාස

කැස්බෑව

පිලියන්දල

ගරු ජනාධිපතිතුමා

අරලියගහ මන්දිරය

කොළඹ 3

ගරු ජනාධිපතිතුමනි,

උත්සන්න වන විශ්ව විද්‍යාල නවක වදය පිලිබඳව

මේ දිනවල ජනමාධ්‍යය මගින් දක්වා ඇති ආකාරයට අමානුෂික , පහත් හා නින්දිත අන්දමේ වද හිංසා වලට සරසවි වල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. අමානුෂික ශාරීරික ව හිංසා , ලිංගික අඩත්තේට්ටම් හා වාචිකව කරන හිංසනය නිසා සරසවි වල පවතින ඉගනුම් පරිසරය අවුල් වී ඇති අතර නවක සිසුන්ට සරසවි ජීවිතය අප්‍රසන්න වන තත්වයට පත් වෙමින් පවතී. පේරාදෙනිය සරසවියේ නවක වදයෙන් පසුව පදවියෙන් පැමිණි නවක සිසුවියකගේ සුසුම්නාවට බරපතල තුවාල සිදුවූ සිදුවීම මේ සිදුවීම් වලින් එකක් පමණි. බොහෝ සරසවි සිසුන් මේ නිසා සරසවි හැර යන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති.

බාහිර සමාජය තුලදී ලංකා නීතියට පටහැණිව කටයුතු කරන්නන්ට දැඩි දඩුවම් ලැබේ. පොලීසිය ඔවුන් අත්ඩංගුවට ගන්නා අතර ඔවුන්ට විරුද්ධව නීති කටයුතු ආරම් කරනු ලැබේ. 1998 අංක 20 දරන පනත අනුව නවක වදය යනු දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. එනම් වසර 5 සිට 10 දක්වා සිර දඬුවමක් හා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නෙරපීමක් එයට අදාළ වේ. කෙසේ වුවද මෙම පනතේ ප්‍රතිපාදන සරසවි තුල නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන අතර දැන් නවක වදය සංවිධිත වූ ප්‍රසිද්ධියේ කෙරෙන අපරාධයක් බවට පත්වී ඇත.

මෙවන් තත්වයක් ඇතිවීම ලංකාවේ නීතියේ බලය හෑල්ලු කිරීමක් වන අතර අතලොස්සකට සුලු පිරිසක් පීඩනයට ලක් කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීමකි.

රටේ පලමු පුරවැසියා , රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා , නීතීඥයකු හා දරු තිදෙනකු ගේ පියා වශයෙන් මේ තත්වල පිලිබඳ සංවේදී වෙමින් ලංකාවෙන් නවක වදය තුරන් කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ගෞරවයයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සරසවි වල පරිපාලනයට සහ පොලිසියට මේ පිලිබඳ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙන මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

මෙයට විශ්වාසී

………………………………

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

පිටපත් :

උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා / විශ්චවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම

Advertisements

Posted in Education, GOSL, law, leader, Mahinda, political, president, sinhala, Sri Lanka, uni, Univerisity, youth | Tagged: , , , | 1 Comment »

Sacking Wimal – a rift in JVP ?

Posted by sadeepa palliyaguru on April 9, 2008

Despite their black history , JVP managed to win the confidence of voters. Gradually they managed to increase the number of their seats. With the increasing number of seats they gained more negotiating power. Now their seems to be a split in the party. The press conference held yester bears proof.

Mr. Weerawansa’s speech was an emotional one and he is the only charismatic leader found within the JVP. I have personally observed within my university that most of the JVP carders are suffering from some sort of “inferiority complex”. I am not sure whether this is a universal attribute. However it seems that old Somawansa and the crew were unable to tolerate the popularity of Mr. Weerawansa. His good looks and excellent oratory skills keep him ahead of other JVP’ers.

We have been hearing personal attacks on wimal (about his phone , hair style , etc). As wimal pointed out in his speech all these acts are parts of a conspiracy against him. If you have read Nandana Gunathilaka’s article on Sunday Divayina you would be able to learn more about the conspiracy against Wimal. Nandana claims that there is a conspiracy (he doesn’t give out names , but it’s obvious whom he points his finger).

Wimal Weerawansa has been a hardcore JVP activist and today he is politically “assassinated” as he is claiming. It’s the UNP and other anti national forces who would get the advantage of this rift. Will Mahinda benifit from this ? I dont think so. He would get a stratergic advantage , a short term one.

Posted in Mahinda | Tagged: | Leave a Comment »

Abolition of the Case Fire Agreement by Sri Lankan Government

Posted by sadeepa palliyaguru on January 4, 2008

The Cabinet has decided to end of six year cease fire agreement signed between LTTE and GOSL.  Already the Prime Minister has been entrusted with the duty of communicating this to the facilitator , the Royal Norwegian Government.

Even though it was in force it was only a nominal document. LTTE continued is covert operations and we lost some of the leading political and military figures during the so called Cease Fire.  Lakshman Kadiragamar , a key negotiator , Parami Kulatunga , a military leader , Major Tuan Mutalif are some of the key feagures. It’s noteworthy that Sri Lankan government did not officialy enter in to any confrontation till the attempt on the Army Commander.

After that virtually there was no cease fire agreement. Both parties entered in to active combat and GOSL military forces were able to wipe our terrorists from the eastern province. During the case fire both parties lost key figures and Thamil Selvan , who is called a negotiator / political head of LTTE (he is also a military leader of LTTE) is a key loss to LTTE. At the same time Sri Lankan naval forces were able to sink many vessels of LTTE which were involved in arms smuggling.

According to the statistics of Sri Lankan army LTTE has violated the agreement more than 7000 times. At the same time Sri Lankan Government were accused of using para military forces against LTTE. On the other hand mass human rights violation charges tarnished the GOSL image in international arena.

What would the aftermath look like. Well , in my opinion it would not make a big difference regarding the local political scenario. Mahinda Rajapaksa regime would continue the military operations and they no longer have to use the term “Humanitarian Operation”. Mahinda will receive the support of JVP and JHU who strongly wanted to abolish the Cease Fire Agreement. Similarly Prabakaran and his blood thirsty maniacs will continue their ware fare and send more sucide bombs to Colombo like the one on No Limit Shopping Store in Nugegoda , a soft civilian target. He will continue to kill his political opponents similar to his attempts to kill Gotabhaya Rajapaksa , the defence secretary and Duglas Devananda , the EPDP leader.

Sri Lanka will face heavy pressure in international arena. Already Sri Lanaka is facing pressure from USA and UN. GOSL will have to face the risk of being internationally isolated.

Speaking about the general public , majority of the Sinhalese community feel that cease fire should be abolished , not because they don’t like peace , but it has become a meaningless document which is not in force. I don’t have access to tamil opinion (specially the opinion of those who live under terrorists ) regarding this. (Hope that it won’t make a difference for them).

2008 will be a decisive year for Sri Lanka. It’s facing many challenges. Amidst the international pressure and hostile economic conditions including inflation and increasing commodity prices rajapaksa regime pledge to capture Killinochchi. They have named this year an “year of determination”. It’s heard that they are planning to introduce a parallel political solution based on devolution of power (not confirmed) and it’s interesting to hear the political response to such a solution.

Being a person traveling on Colombo roads (without the bulletproof BMW’s and Escort vehicles) i will also be affected from the end of cease fire because Mr. Prabakaran will try to plant more bombs and send more brain washed suicide carders to our capital.

Posted in casefire, CFA, conflict, forces, GOSL, LTTE, Mahinda | Leave a Comment »