My Life and My Views about the world

Sharing my world with you :: Happenings around me !

Archive for the ‘uni’ Category

නවක වදයට එරෙහිව !

Posted by sadeepa palliyaguru on October 18, 2009

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

අංක 09,

ආටිගල නිවාස

කැස්බෑව

පිලියන්දල

ගරු ජනාධිපතිතුමා

අරලියගහ මන්දිරය

කොළඹ 3

ගරු ජනාධිපතිතුමනි,

උත්සන්න වන විශ්ව විද්‍යාල නවක වදය පිලිබඳව

මේ දිනවල ජනමාධ්‍යය මගින් දක්වා ඇති ආකාරයට අමානුෂික , පහත් හා නින්දිත අන්දමේ වද හිංසා වලට සරසවි වල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. අමානුෂික ශාරීරික ව හිංසා , ලිංගික අඩත්තේට්ටම් හා වාචිකව කරන හිංසනය නිසා සරසවි වල පවතින ඉගනුම් පරිසරය අවුල් වී ඇති අතර නවක සිසුන්ට සරසවි ජීවිතය අප්‍රසන්න වන තත්වයට පත් වෙමින් පවතී. පේරාදෙනිය සරසවියේ නවක වදයෙන් පසුව පදවියෙන් පැමිණි නවක සිසුවියකගේ සුසුම්නාවට බරපතල තුවාල සිදුවූ සිදුවීම මේ සිදුවීම් වලින් එකක් පමණි. බොහෝ සරසවි සිසුන් මේ නිසා සරසවි හැර යන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති.

බාහිර සමාජය තුලදී ලංකා නීතියට පටහැණිව කටයුතු කරන්නන්ට දැඩි දඩුවම් ලැබේ. පොලීසිය ඔවුන් අත්ඩංගුවට ගන්නා අතර ඔවුන්ට විරුද්ධව නීති කටයුතු ආරම් කරනු ලැබේ. 1998 අංක 20 දරන පනත අනුව නවක වදය යනු දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. එනම් වසර 5 සිට 10 දක්වා සිර දඬුවමක් හා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නෙරපීමක් එයට අදාළ වේ. කෙසේ වුවද මෙම පනතේ ප්‍රතිපාදන සරසවි තුල නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන අතර දැන් නවක වදය සංවිධිත වූ ප්‍රසිද්ධියේ කෙරෙන අපරාධයක් බවට පත්වී ඇත.

මෙවන් තත්වයක් ඇතිවීම ලංකාවේ නීතියේ බලය හෑල්ලු කිරීමක් වන අතර අතලොස්සකට සුලු පිරිසක් පීඩනයට ලක් කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීමකි.

රටේ පලමු පුරවැසියා , රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා , නීතීඥයකු හා දරු තිදෙනකු ගේ පියා වශයෙන් මේ තත්වල පිලිබඳ සංවේදී වෙමින් ලංකාවෙන් නවක වදය තුරන් කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ගෞරවයයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සරසවි වල පරිපාලනයට සහ පොලිසියට මේ පිලිබඳ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙන මෙන් ඔබතුමා ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

මෙයට විශ්වාසී

………………………………

සදීප රවිනාත් පල්ලියගුරු

පිටපත් :

උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා / විශ්චවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම

Advertisements

Posted in Education, GOSL, law, leader, Mahinda, political, president, sinhala, Sri Lanka, uni, Univerisity, youth | Tagged: , , , | 1 Comment »

My Brothers Presentation on Rodi Community of Sri Lanka

Posted by sadeepa palliyaguru on May 31, 2009

The Rodi Community in Sri Lanka

Grabbed from Authorstream of Cha. Well done brother ! I think this is a memorable one for his as this is his first presentation at Uni.  Hope this would be useful to anyone doing a presentaiton on Rodiya community.

Posted in Blogroll, Education, family, uni, Univerisity, youth | Tagged: , , , , | 1 Comment »

Police Assaults Unemployed Graduate demonstration

Posted by sadeepa palliyaguru on October 10, 2007

Unconcious protester assisted by WPC’s

After nearly one day’s havoc police used tear gas to end up the road blockade organized by unemployed “Tharuna Aruna” graduates. I look at this scenario with mixed feelings. My initial reaction was anger. I was directly affected by this ‘demonstration’ and had to walk to pettah from WTC (thats not a big deal… after all that was a good change..)…

However i saw thousands of people were affected by the guerrilla demonstration of these graduates. As i have commented i dont like to see the youth of country being manipulated and fooled by the politicians. However these folks could have become smarter. They blocked the Colombo Fort causing inconvenience to the general public who have paid their education by the means of tax.

combo pics

I know the hardships of graduates. Most of them are from rural areas and they complete the university degree with high hopes of a fruitful future. Instead of the promised future their lives become more and more difficult.It’s these hard life conditions force them to violate the law and order of the country.These youths have taken a great risk. Since police has obtained a court order regarding this they had no escape.

I think that Mr. Mahinda Rajapaksa should take some action to solve this problem. It’s People’s alliance who gave jobs to the large number of unemployed graduates ignoring the prevailing economic problems. I think government shuld have some responsibility , however government is NOT the only respondent to this problem. The private sector should also look in to these problem.

Posted in unemployment, uni, Univerisity, youth | Leave a Comment »

Campus Poetry

Posted by sadeepa palliyaguru on August 31, 2007

Dear Friends,

I visited UOM (University of Moratuwa) recently for a Leo club meeting. During the meeting i happened to encounter with some interesting lines of poetry composed by university undergraduates. On a literary point of view these poems are very simple , yet i consider them as powerful expressions of emotions.

Today people kill each other for simple things. For instance a boy would kill a girl because the girl did’nt loved him back. One might argue that young generation is full of emotions and it’s natural for them to behave like this. However youths should be able to channel their destructive energy to other paths , to constructive ones. Rather than being involved in ragging and other anti social activities , university students could unleash their energy towards sports or arts. That’s happening at University of Moratuwa , not at other universities.

The visits to UOM help me to recall the happy days of university life where we had unlimited freedom. University to work transition was somewhat like from freedom to boredom .. 🙂 (Joke)

Have a look at the poems written by future engineers

Sarasaviya

See the bond between the writer and university.. they consider the university to be a safe heaven where they have independence.

Love

More

Open for your comments.

Posted in poetry, uni, Univerisity, youth | Leave a Comment »

University Violence – Once Again!!

Posted by sadeepa palliyaguru on June 27, 2007

Came to know that Arts students and Science faculty students have clashed and the UCSC buildings and vehicles of lecturers were damaged. A coworker of mine , an undergraduate of Science faculty informed this to me.

What a shame !!! Fighting just because a bunch of guys hooted a couple ….!!!

In the history university students fought… but for worthy causes… they fought for the rights of university students , and on broader issues which had an impact on the whole country!! Today they fight like thugs for trivial causes.

I wonder what sort of reaction the university authorities would take…. I believe that such tomfoolery should be dealt seriously. The people who damage public property should be prosecuted , be they university students or LTTE !

University students themselves complain about the deteriorating quality of the government university degree. It’s not the so called “Upadhi Kada” (Private Universities) to be blamed , but your own selves!. Through idiotic acts like this they tarnish their own image.

These comments does not apply to students of University of Moratuwa , who have continued to maintain true professionalism for several decades.

Posted in conflict, Sri Lanka, uni, Univerisity, youth | Leave a Comment »

Sri Lanka university non-academics strike work

Posted by sadeepa palliyaguru on June 5, 2007

Monday, June 4, 2007, 15:18 GMT, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

June 04, Colombo: Sri Lanka university non-academic workers went on a token strike today accusing the authorities for taking revenge from the workers who led the settled strike two weeks ago.

The Convener of the Inter University Joint Committee of Trade Unions said that the Colombo University authorities have suspended work of nine non-academic staff workers and eight workers of the Sripali Campus in Horana have been transferred to the Colombo University. He said the union is leading the strike to urge the authorities to stop the trade union suppression and to revoke the circular to deduct the number of days they struck work from their own leaves or to consider them as no pay leave.

Meanwhile the Colombo University non-academic staff commenced a continuous strike from today urging to revoke the suspension of nine non-academic staff workers.

However, a Colombo University administrator said that the workers were suspended as they damaged public property and behaved unruly during the strike.

URL : http://www.colombopage.com/archive_07/June4151801SL.html

===============================================================

Huh … These guys are on strike again !! Wonder when will we get our examination results. As an insider i think that government and the workers both have to take the responsibility. Now they are striking saying that they shouldnt be deducted money for the period they were not working… How ethical is that ! On the other hand government would have fulfilled the pledge to increase their salaries.

However i cant agree with the damage to property and violent acts. The Non ACAD staff of UOC should be thankful that they have the freedom of protesting in a High Security Zone…and that they are not in the JR regime where they suppressed strikes and trade union action using ‘bicycle chain’.

All strikes have one thing in common. The common man is always crushed. If doctors strike poor people dependent on govt hospitals will be affected. If CTB strikes the poor middle class travelling in the busses will be affected. The uni strikes affect the students …the middle class and poorest students who strive to complete their studies.

I appriciate the brave stance of VC. Nobody shouldnt be allowed to violate law and order.  However it seems that we will have to wait for an aeon to collect the degree certificate from the university. Long Live the Strikers !

 

Posted in uni, Univerisity | Leave a Comment »

Uni Life

Posted by sadeepa palliyaguru on January 10, 2007

Dear Friends,What do you think of this picture…? One of my friends told that this is a perfect example of acending and decending orders. 🙂 Let me introduce the other two guys. First meet the guy in the middle with a red shirt. he is Heshan , my friend for nearly long 7 years. He was one of my class mates and later joined me at the university. Our fate seperated us at some point (i am thankful to my fate 🙂 ) where he opted to do an English special where i had to do a general. I would describe Hesh (nickname of Priyanwada ) as an emotional person. Howvever when he turns crazy…oh dont even think about that !!! He is also called Gurisa after he mispronounced the name David Ben Gurion.
The shortest (sorry , only reletivly) guy is Nuan. I met him at the uni and later became one of my good friends. Nuwan is a craaazy person!!! He would yell somehting at the lecture and fix our modes. He is a video man and has his own industry at Badulla. Could be always seen with Chathu…
I will miss both of them… but we will be meeting up soon .. at least for the exam and graduation !!

Posted in uni | 1 Comment »

Uni Farewell

Posted by sadeepa palliyaguru on January 10, 2007

Dear Friends,
Uni life ended. It gives both happy and sad memories. This is a picture from our fairwell. The farewell was quite emotional. However we enjoyed it to the max !!

Posted in uni | Leave a Comment »